Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JANEZ MESARIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VREČOVA UL. 11
Naziv ali firma: ELEKTRO MESARIČ JANEZ MESARIČ S.P.
Sedež ali naslov: VREČOVA UL.11
Poštna številka: 9250
Kraj: GORNJA RADGONA
Matična številka: 5952396000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 10. člena ZVOP-1 - osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje storitev in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omjitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in naslov fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, pri njem zaposleni delavci in pooblaščeni zaposleni računovodskega servsia SUN G. Radgona d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pstopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov seo podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel samostojni podjetnik Janez Mesarič s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentov in dijakov napoten ih na delo preko študentskih servisov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 10. člena ZVOP-1 - osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz študenskih napotnic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, naziv univerze ali srednje šole, letnik študija, študijska smer.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, pri njem zaposleni delavci, pooblaščeni zaposleni računovodskega servisa SUN G. Radgona d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobnjeje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel samostojni podjetnik Janez Mesarič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam