Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ART CLUB LITIJA
Sedež ali naslov: Ponoviška cesta 12
Poštna številka: 1270
Kraj: Litija
Matična številka: 1120875000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o članih društva

 • Pravna podlaga (neobvezno): na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so člani društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja dejavnosti, kot piše v statutu društva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno, razen v primeru prenehanja delovanja društva, ko se komisijsko uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, GSM ŠTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA, DRŽAVLJANSTVO, ZVRST DEJAVNOSTI, S KATERO SE UKVARJA ČLAN DRUŠTVA.
 • Uporabniki zbirke: OBČINA LITIJA, DURS, JSKD, RAČUNOVODSKI SERVIS, ČE UREJA POSLOVNE KNJIGE DRUŠTVA IN ČLANI UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJAJO ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN URADNIH UR ZAKLEPAJO, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. DOSTOP DO ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IMA IMA LE PREDSEDNIK DRUŠTVA. ZBIRKA SE NAHAJA V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU IN JE VAROVANA S TEŽKO UGANLJIVIMI GESLI, DOLGIMI VSAJ OSEM ZNAKOV. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 14.11.2006 izdal UPRAVNI ODBOR KUD ART CLUB LITIJA. ŠE VEČ JE ZAPISANO V OPISU PROCESA ARTOP 06 VAROVANJE INFORMACIJ, KI ZAJEMA PODROBNEJŠA NAVODILA ZA DELO ARTND 06 VARNOSTNA POLITIKA IN ARTND 06 VARNOSTNO KOPIRANJE. VSI, KI POTREBUJEJO DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV, MORAJO PODPISATI OBRAZEC ARTOB 06 DOGOVOR O NAČINU UPORABE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o udeležencih filmske delavnice društva

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja dejavnosti in za oddajo poročila o izvedenem projektu Javnemu skladu za kulturne dejavnosti (JSKD).
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno, razen v primeru prenehanja delovanja društva, ko se komisijsko uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, GSM ŠTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV.
 • Uporabniki zbirke: JSKD, RAČUNOVODSKI SERVIS, ČE UREJA POSLOVNE KNJIGE DRUŠTVA IN ČLANI UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJAJO ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN URADNIH UR ZAKLEPAJO, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. DOSTOP DO ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IMA IMA LE PREDSEDNIK DRUŠTVA. ZBIRKA SE NAHAJA V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU IN JE VAROVANA S TEŽKO UGANLJIVIMI GESLI, DOLGIMI VSAJ OSEM ZNAKOV. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 14.11.2006 izdal UPRAVNI ODBOR KUD ART CLUB LITIJA. ŠE VEČ JE ZAPISANO V OPISU PROCESA ARTOP 06 VAROVANJE INFORMACIJ, KI ZAJEMA PODROBNEJŠA NAVODILA ZA DELO ARTND 06 VARNOSTNA POLITIKA IN ARTND 06 VARNOSTNO KOPIRANJE. VSI, KI POTREBUJEJO DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV, MORAJO PODPISATI OBRAZEC ARTOB 06 DOGOVOR O NAČINU UPORABE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam