Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: K2 TRADING D.O.O.
Sedež ali naslov: V Murglah 139
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5868718000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na području dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, poklic, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, ZZZS, Banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka se zaklepajo, shranjeni so v ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam