Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIA MARINE D.O.O.
Sedež ali naslov: Ferrarska ulica 30
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1228382000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, osebna številka, datum rojsva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, spol. stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, družinski člani (otroci in družinski člani zavarovani po zaposlenem), izobrazba, poklic, delovno mesto, datum zaposlitve,delovni čas (ur tedensko), delovna doba, vrsta skelnjene pogodbe o zaposlitvi, dataum prenehanja pog. o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, ADRIA CONTROL d.o.o.,Računovodske storitve - Nevija Pribac s.p., Računalniška podpora INDEA d.o.o.in drugi uporabniki, ki iamjo za pridobivanje osebnih podatkov podalgo v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v dveh oblikah in sicer v papirni obliki v kadrovski mapi v ognjevarni omari in v računalniku, dostopnem s kodo, ki jo ima le pooblaščeni delavec za varsvto osebnih podatkov. Izven delovnega časa pa so osebni podatki shranjeni v ognjevarni omari v zaklenjenem poslovnem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi uradnimi evidencami in javnimi klnjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izračun in zagotavljanje plačila za delo in socialne varnosti delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, osebna številka,datum in kraj rojstva, EMŠO,davčna številka, spol, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, družinski člani (otroci in družinski člani zavarovani po zaposlenem), izobrazba, datum zaposlitve, št. transakcijskega računa,delovna doba pri delodajalcu, skupna delovna doba,mesečno št. delovnih ur, dela prosti dnevi, bolniška odsotnost, neplačani dnevi odsotnosti, prazniki, letni dopust, bruto osnovna plača,neto plača, nadomestila plač in izredna izplačila, povračila stroškov v zvezi z delom: regres za letni dopust, jubilejne nagradi, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, odtegljaji za kredite in drugi odtegljaji, prispevki v breme delodajalca, prispevki v breme zavarovanca
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za invalidsko zavarovanje RS, Banka delavca v RS, ADRIA CONTROL d.o.o.,Računovodske storitve - Nevija Pribac s.p., Računalniška podpora INDEA d.o.o.,, in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o plačah se hranijo v papirni obliki v zaklenjeni ognjevarni omari ter na računalniku, do katerega ima s posebno kodo dostop le pooblaščena oseba. Izven delovnega časa se osbni podatki hranijo v zaklenjeni omari in zaklenjenih poslovnih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam