Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIA CONTROL D.O.O.
Sedež ali naslov: Vojkovo nabrežje 38
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5508312000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izračun in zagotavljanje plačila za delo in socialne varnosti delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,osebna številka, datum in kraj rojstva,država rojstva, EMŠO, davčna številka, spol, stalno in začasno prebivališče,državljanstvo,družinski člani (otroci in družinski člabni zavarovani po zaposlenem), izobrazba, datum zaposlitve, št. Transakcijskega računa,delovna doba pri delodajalcu, skupna delovna doba, mesečno št. delovnih ur, prosti dnevi, bolniška odsotnost, neplačani dnevi odsotnosti, prazniki, letni dopust, bruto osnovna plača, nadomestila plač in izredna izplačila, povračila stroškov v zvezi z delom: regres za letni dopust, jubilejne nagrade,davki na izplačane plače,ostali stroški dela, odtegljaji za kredite in drugi, prispevki v breme delodajalca, prispevki v breme zavarovanca,
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, banka posameznega delavca v RS, Računovodske storitve -Nevia Pribac s.p. računovodkinja družbe in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o plačah se hranijo v papirni obliki v zakljenjeni ognjevarni omari ter na računalniku, do katerega ima z posebno kodo dostop le pooblaščena oseba družba,. Izven delovnega časa se osebni podatki hranijo v zakljenjeni omari in zaklenjenih poslovnih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, osebna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva,EMŠO, davčna številka, spol, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, družinski člani, (otroci in družinski člani, zavarovani po zaposlenem), izobrazba, poklic, delovno mesto, datum zaposlitve, delovni čas (ur tedensko), delovna doba, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pog.o zaposlitvi,
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Računovodske storitve Nevija Pribac s.p, LUKA Koper in drugi uporabniki, ki imajo za priodobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v dveh oblikah in sicer v papirni obliki v kadrovski mapi v ognjevarni omari in v računalniku, dostopnem z kodo, ki jo ima le pooblaščeni delavec za varstvo osebnih podatkov. Izven delovnega časa pa so osebni podatki shranjeni v ognevarni omari v zaklenjenem poslovnem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam