Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INFO DATA D.O.O.
Sedež ali naslov: Kvedrova cesta 5 A
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5292069000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi pogodbenega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za pridobitev in podaljšanje delovnih dovoljenj, za statistiko, za druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika,na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča , emšo, davčna številka, izobrazba, delovno mesto, začetek zaposlitve, št. delovnega dovoljenja, datum izdaje in izteka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, državljanstvo, kategorija invalidnosti
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V pisarni, v zaklenjeni pisarni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam