Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HSS BAZENI D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta v Kleče 16
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1923218000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA UPORABNIKOV BAZENOV HOTSPRING

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena obveznost do proizvajalca, zaradi zagotavljanja evidence servisnih popravil v garancijskem roku..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje servisnih popravil v garancijskem roku
 • Rok hrambe (neobvezno): 7 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejeitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, serijska številka bazena, datum pričekta uporabe bazena
 • Uporabniki zbirke: zbirke ne uporablja nihče drug
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem hranimo podatke je zakljenjen, podatki se hranijo v omari s ključem, prostor je varovan z alarmno napravo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka povpraševalcev po masažnih bazenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev posameznika - poslani e-maili; prostovoljen vpis na sejmih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: eventuelni kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke zbiramo z namenom segmentacije trga
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail
 • Uporabniki zbirke: zbirke ne upoarblja drug uporabnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo na službenem računalniku, za vstop je potrebno geslo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): nei povezave z drugimi evidencami javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam