Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: I.M.D. D.O.O.
Sedež ali naslov: POLJANA 014
Poštna številka: 2391
Kraj: PREVALJE
Matična številka: 5602866000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi prejemnik plačil za delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): skladno z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra); zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra);
 • Uporabniki zbirke: I.M.D. d.o.o., Računovodski servis Gaj, Ravne na Kor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): privolitev kupcev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovna potreba - zagotavljanje kakovostne storitve
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 mesecev po zadnjem nakupu oz.do prvega naslednjega letnega ažuriranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv, naslov, matična številka, davčna številka, ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek osebe za komunikacijo, del.mesto, tel, fax, email, spletni naslov.
 • Uporabniki zbirke: I.M.D. d.o.o., Računovodski servis Gaj, Ravne na Kor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. dobavitelji blaga in izvajalci storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): privolitev dobaviteljev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji blaga in izvajalci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovna potreba
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 mesecev po zadnji dobavi oz.do prvega naslednjega letnega ažuriranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv, naslov, matična številka, davčna številka, ime in priimek odgovorne osebe, ime in priimek osebe za komunikacijo, del.mesto, tel, fax, email, spletni naslov.
 • Uporabniki zbirke: I.M.D. d.o.o., Računovodski servis Gaj, Ravne na Kor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam