Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Nikolaj Murko s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Partizanska ul. 41, 2310 Slovenska bistrica
Naziv ali firma: GIT MURKO, NIKOLAJ MURKO S.P.
Sedež ali naslov: Partizanska ul. 41
Poštna številka: 2310
Kraj: Slovenska Bistrica
Matična številka: 5344120000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04 in nad.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 tedna
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas posnetka
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci upravljavca -Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se le-ti hranijo v pisarni samostojnega podjetnika. Dostop v pisarno samostojnega podjetnika je mogoč le z dovoljenjem pooblaščene osebe. Pisarna se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi med delovnim časom v času, ko v prostoru ni samostojnega podjetnika. Dostop do podatkov shranjenih v računalniku je varovan z gesli. Monitor je usmerjen tako, da je slika na njem ni vidna nepooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izobraževanju in usposabljanju delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med delavcem in upravljavcem, pregled opravljenih izobraževanj zaposlenih delavcev, izpolnjevanje zakonskih dolžnosti, statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, vrsta izobraževanja, datum in čas trajanja izobraževanja, kraj izobraževanja, vsebina izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci upravljavca -Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi med delovnim časom v času, ko v prostoru ni zaposlenih. Vstop v varovani prostor je mogoč le z dovoljenjem pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam