Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER VITA, ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Sedež ali naslov: PANONSKA ULICA 5
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1776045000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZEPDSV (Ur.l. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS. Št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, emšo, davčna številka, kraj stalnega prebivališča, kraj začasnega prebivališča, občina in država rojstva; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca; plača in nadomestila plače ter drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: -na podlagi izrecne pisne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju: JAPTI, ZPIZ, ZZZS, AJPES, SODIŠČA, DURS, BANKE,...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je oktobra 2006 sprejela Center Vita.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se NE povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O SVETOVANCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe brez dejavnosti, fizične osebe z dejavnostjo, samostojni podjetniki posamezniki, brezposelne osebe, kmetje,…
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. Za izdelovanje poslovnih načrtov in druge potrebne dokumentacije , za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti; b. Za pošiljanje vabil na različne dogodke, za obveščanje o novostih,… c. Izobraževanje, usposabljanje , skupna promocija
 • Rok hrambe (neobvezno): Do 10 let ali do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS. Št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. priimek, ime, emšo, davčna številka, kraj stalnega prebivališča, kraj začasnega prebivališča, občina; b. kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja, prijava na ZRSZ, MID št, katastrski dohodek, telefonska št., e-mail naslov, c. oblika registracije dejavnosti
 • Uporabniki zbirke: na podlagi izrecne pisne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju: JAPTI, EIM, MINISTRSTVA, USTANOVE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci . Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je oktobra 2006 sprejela Center Vita.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami:
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občine, javne službe, javni zavodi, ministrstva, EIM, JAPTI, druge pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti; b. Za pošiljanje vabil na različne dogodke, za obveščanje o novostih,
 • Rok hrambe (neobvezno): Do 10 let ali do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS. Št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Telefonske številke, e-mail naslovi, sedež upravljanja dejavnosti, dejavnost, ki jo opravljajo, davčna št, matična št, • ime, priimek kontaktne osebe, ki je zaposlena pri njih
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci . Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je oktobra 2006 sprejela Center Vita.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam