Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NAINO D.O.O.
Sedež ali naslov: Bizeljska c. 80a
Poštna številka: 8250
Kraj: Brežice
Matična številka: 2077205000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Avtorski honorarji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo storitve na osnovi pogodbe o avtorskem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o avtorskem delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, telefon, elektronski naslov, poslovni račun
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni pri NAINO d.o.o., pooblaščeni računovodski servis, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani s strani pooblaščenega podjetja za varovanje. Zbirke so arhivirane v registratorjih in v računalniškem sistemu. Ostali postopki so podrobneje določeni v Pravilniku osebnih podatkov, ki ga je dne 1.10.2006 izdalo podjetje NAINO d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki na osnovi napotnic opravljajo delo v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje študentskega dela in izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, rojstni podatki, telefon, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v NAINO d.o.o. in pooblaščeni računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani pooblaščenega podjetja za varovanje. Osebni podatki so arhivirani v registratorjih in shranjeni v omarah. Osebni podatki so shranjeni tudi v računalniškem arhivu. Opis je podrobneje določen v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.10.2006 izdalo podjetje NAINO d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, davčna številka, telefon, elektronski naslov, osebni račun, rojstni podatki
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi, pooblaščeni računovodski servis, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani s strani pooblaščenega podjetja za varovanje. Osebni podatki so arhivirani v registratorjih in shranjeni v omarah. Osebni podatki so shranjeni tudi v računalniškem sistemu. Postopki in ukrepi so dodatno opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.10.2006 izdalo podjetje NAINO d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam