Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mirna KATAVIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): zobna ordinacija
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA, MIRNA KATAVIĆ, DR. STOM.
Sedež ali naslov: Partizanska pot 10
Poštna številka: 2380
Kraj: Slovenj Gradec
Matična številka: 1364740000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o opredeljenih bolnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): izjava o izbiri osebnega zobozdravnika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: opredeljeni bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: diagnostika in zdravljenje bolnikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,EMŠO,zdravstveno stanje, telefon,delovno mesto,zavarovalna podlaga pri ZZZS
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,Zavod za zdravstveno varstvo,zavarovalnice s katerimi imajo bolniki sklenjeno zavarovanje in dogovor o vpogledu oziromaposredovanju dokumentacije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: pravilnik ovarovanju osebnih podatkov˙.Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki ki se vodijo ročno so v kartotečnih ormarah,ki se zaklepajo.Podatki na računalniku so zavarovani z osebnim geslom.Na vseh računalnikih je nameščen antivirusni program.Izven delovnega časa so prostori tehnično varovani z alarmno napravo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam