Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČURK & CO D.N.O.
Sedež ali naslov: GRAJSKA CESTA 2
Poštna številka: 8340
Kraj: ČRNOMELJ
Matična številka: 0005804264
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju ČURK&CO D.N.O.,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi,za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu:ime in priimek,datum rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno bivališče ali začasno bivališče, poklic,šolska izobrazba,delovne naloge,delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid - kategorija, datum izdaje delovnega dovoljenja, številka dovoljenja in do kdaj velja delovno dovoljenje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, računovodski servis TIM MUŠIČ IN ČLANI D.N.O. ČRNOMELJ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov ima le lastnih podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.12.2006 izdal Bogdan Čurk.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam