Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M.P.A. D.O.O.
Sedež ali naslov: ANKARANSKA C. 5
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 2157560000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zunajni sodelavci fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovanje s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: uradni naslov sedeža podjetja, oz. ime in priimek ter bivališče fizične osebe, podatki o registraciji za namene DDV., davčna številka, matična številka, št.TRR
 • Uporabniki zbirke: direktor družbe, v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranijo se v registratorjih, v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo, evidenca se nahaja na računalniškem sistemu, kateri je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zstopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam