Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMOCENTER D.O.O.
Sedež ali naslov: ZALOŠKA CESTA 149
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2229692000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank,ki so fizične osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke-fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izstavitev računa za izvedeno storitev ali nakup blaga, za izdelavo ponudb in garancijskih izjav
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov: ulica, hišna številka, kraj in poštna številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe TERMOCENTER d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari ali v arhivu družbe in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam