Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Razlagova 14
Naziv ali firma: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Knjižnica
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5085519
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Člani knjižnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti, podiplomci, visokošolski učiteji in sodelavci, drugi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka člana, priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, kategorija, indikator opomina, poklic, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, številka indeksa, telefon v službi in doma, datum včl.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam