Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): RA-ST
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): OBALA 109
Naziv ali firma: RA-ST PODGORELEC VIDA S.P.
Sedež ali naslov: LIMINJANSKA CESTA 078
Poštna številka: 6320
Kraj: PIRAN
Matična številka: 5972064000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7.člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbena razmerja, opravljanje računovodskih storitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbah in pri samostojnih podjetnikih, ki jim vodim poslovne knjige
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, za potrebe izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status upokojenca, status invalidne osebe...
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovajne, delodajalcem, katerim vodi knjige.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v računovodskem servisu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnik podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnik in zaupnih podatkov, ki ga je izdala Vida Podgorelec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o dijakih in študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje oziroma dijaki v računovodskem servisu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe računovodskega servisa, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naziv šole, vrste dela,podatki o opravljenem delu, število opravljenih delovnih ur
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje slovenije, inšpekcijske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v raćunovodskem servisu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnik in zaupnih podatkov, ki ga je izdala Vida Podgorelec s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam