Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FIDENS, ZOBOZDRAVSTVO, D.O.O.
Sedež ali naslov: Kašova ulica 12, Vojnik
Poštna številka: 3212
Kraj: Vojnik
Matična številka: 2169037000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32, člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86-04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ROJSTNI PODATKI, NASLOV, ZDRAVSTVENO STANJE
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke osebnih podatko se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zaklenjenih prostorih. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam