Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SAXONIA-FRANKE, D.O.O., TRŽIČ
Sedež ali naslov: Koroška cesta 92
Poštna številka: 4290
Kraj: Tržič
Matična številka: 5899656000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, izobrazba, poklic, naziv delovnega mesta, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, začetek delovnega razmerja v podjetju, minula delovna doba, število dni dopusta, izbrana banka, številka transakcijskega računa, kontaktna telefonska številka, kilometrina za prevoz na delo.
 • Uporabniki zbirke: Delavec, pooblaščen za opravljanje kadrovskih zadev; zaposleni v tajništvu in računovodstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki: zaklenjene omare; pisarne se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki v elektronski obliki: osebno geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravniških pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje delovnopravnih obveznosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naziv delovnega mesta, datum opravljenega zdravniškega pregleda, datum izteka veljavnosti zdravniškega potrdila.
 • Uporabniki zbirke: Delavec, pooblaščen za opravljanje kadrovskih zadev; strokovni sodelavec s področja varstva in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki: zaklenjene omare; pisarne se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki v elektronski obliki: osebno geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o usposabljanju varno delo in varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje delovnopravnih obveznosti na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naziv delovnega mesta, datum opravljenega preizkusa znanja, iztek veljavnosti potrdila, voznik viličarja.
 • Uporabniki zbirke: Delavec, pooblaščen za opravljanje kadrovskih zadev; strokovni sodelavec s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki: zaklenjene omare; pisarne se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki v elektronski obliki: osebno geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe računovodstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, vrsta in višina izplačanega dohodka, krediti in drugi odtegljaji.
 • Uporabniki zbirke: Delavec v računovodstvu / knjigovodstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki: zaklenjene omare; pisarne se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki v elektronski obliki: osebno geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o štipendistih in izobraževanju ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti; zaposleni, ki se izobražujejo ob delu na podlagi pogodbe o izobraževanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz pogodb o štipendiranju / pogodb o izobraževanju; potrebe računovodstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kontaktna telefonska številka, naziv banke, številka transakcijskega računa, naziv izobraževalnega programa, letnik, višina štipendije / šolnine.
 • Uporabniki zbirke: Delavec, pooblaščen za opravljanje kadrovskih zadev; zaposleni v računovodstvu / tajništvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki: zaklenjene omare; pisarne se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki v elektronski obliki: osebno geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca pogodb o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prevzemniki dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebe računovodstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, kontaktna telefonska številka, naziv banke, številka transakcijskega računa, višina izplačila na podlagi pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v računovodstvu / tajništvu; delavec, pooblaščen za opravljanje kadrovskih zadev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki: zaklenjene omare; pisarne se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki v elektronski obliki: osebno geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki v podjetju opravljajo delo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija počitniškega dela; potrebe računovodstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, kontaktna telefonska številka, delovno mesto, ocena uspešnosti morebitnega preteklega dela v podjetju, višina izplačila za opravljeno delo.
 • Uporabniki zbirke: Delavec, pooblaščen za opravljanje kadrovskih zadev; zaposleni v tajništvu / računovodstvu; vodje obratov, kjer dijak / študent opravlja delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki: zaklenjene omare; pisarne se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki v elektronski obliki: osebno geslo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam