Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FIMEDIA FIZIOTERAPIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: KAJUHOVA ULICA 006
Poštna številka: 2325
Kraj: KIDRIČEVO
Matična številka: 5929784000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zavarovancev za zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,EMŠO,davčna številka,kraj rojstva,državljanstvo,poklic,izobrazba,zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se nahajajo v zaklenjeni, ognjevarni omari, prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Podrobnejši postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: FIMEDIA FIZIOTERAPIJA, Kajuhova 6, Kidričevo MATIČNA št.5929784
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam