Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CERERA D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta Ljubljanske brigade 23a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5583241000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, stranke računovodskega servisa, udeleženci izobraževalnih dogodkov, prejemniki elektronskih novic Cerera.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za možnosti poslovanja, komuniciranja s partnerji in strankami, za obveščanje in neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, poštna številka in kraj, država, telefon, mobitel, faks, elektronska pošta, davčna številka, spletna stran, poklic, izobrazba, delovno mesto, oddelek zaposlitve, tip panoge, interes.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zakljenjeni in zavarovani z alarmnim sistemom. Vsak uporabnik računalnika ima za dostop do podatkov svoje uporabniško ime in geslo, prav tako tudi za dostop do CRM programa za upravljanje s strankami in v času, ko uporabnik na na svojem delovnem mestu je odlogiran iz sistema. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo poblastil predstojnik in so navedene v Pravilnikuo postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 20.12.2006 izdal Gregor Levič, direktor podjetja Cerera d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov so shranjeni v omarah, ki so izven delovnega časa zaklenjene, ključ se hrani v sefu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev, strank in prejemnikov elektronskih novic Edupool

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, stranke, udeleženci izobraževanj, naročniki na elektornske novice Edupool in mesečnik Znanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za možnosti poslovanja, komuniciranja s partnerji in strankami, za obveščanje in neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, poštna številka in kraj, država, telefon, mobitel, faks, elektronska pošta ,davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zakljenjeni in zavarovani z alarmnim sistemom. Vsak uporabnik računalnika ima za dostop do podatkov svoje uporabniško ime in geslo in v času, ko uporabnik na na svojem delovnem mestu je odlogiran iz sistema. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo poblastil predstojnik in so navedene v Pravilnikuo postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 20.12.2006 izdal Gregor Levič, direktor podjetja Cerera d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov so shranjeni v omarah, ki so izven delovnega časa zaklenjene, ključ se hrani v sefu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca predavateljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predavatelji in sodelujoči pri izvedbi izobraževalnih dogodkov – seminarji, delavnice, konference, tečaji, okrogle mize,...
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dogovarjanje o poslovnem sodelovanju, o pripravi in izpeljavi izobraževalnega dogodga, komunikacija s predavatelji in obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj, država, mobitel, telefon, faks, elektronski naslov, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zakljenjeni in zavarovani z alarmnim sistemom. Vsak uporabnik računalnika ima za dostop do podatkov svoje uporabniško ime in geslo in v času, ko uporabnik na na svojem delovnem mestu je odlogiran iz sistema. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo poblastil predstojnik in so navedene v Pravilnikuo postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 20.12.2006 izdal Gregor Levič, direktor podjetja Cerera d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov so shranjeni v omarah, ki so izven delovnega časa zaklenjene, ključ se hrani v sefu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca sodelujočih v raziskavah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v raziskavah, prejemniki povzetkov raziskave in celotne raziskave
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Možnost pridobivanja podatkov za namen raziskave s strani uporabnikov, za komunikacijo s sodelujočimi, pošiljanje povzetkov raziskave in celotne raziskave, obveščanje o raziskavah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj, država, mobitel, telefon, faks, elektronski naslov, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zakljenjeni in zavarovani z alarmnim sistemom. Vsak uporabnik računalnika ima za dostop do podatkov svoje uporabniško ime in geslo in v času, ko uporabnik na na svojem delovnem mestu je odlogiran iz sistema. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo poblastil predstojnik in so navedene v Pravilnikuo postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 20.12.2006 izdal Gregor Levič, direktor podjetja Cerera d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov so shranjeni v omarah, ki so izven delovnega časa zaklenjene, ključ se hrani v sefu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam