Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALPREM OPREMA, d.o.o.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 15
Poštna številka: 1241
Kraj: Kamnik
Matična številka: 1331167000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba, račun, naročilnica.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno, oziroma do konca namena, zaradi katerega smo pridobili osebni podatek.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Direktorica in poslovna sekretarka imata polni dostop. Ostali imajo omejeni dostop.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - kontaktni podatki, - davčna št., - EMŠO, - št. TRR, - ostali osebni podatki, ki jih pridobimo pri opravljanju dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica, poslovna sekretarka, ostali zaposleni, ki potrebujejo osebne podatke pri opravljanju svojega dela.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisarni v omari. V pisarni je vedno prisotna oseba, ki ima dostop do osebnih podatkov. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zaposlenem delavcu, - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci), - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, - podatki o stroških dela, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, - podatki o drugih stroških dela, - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost, - podatki o izrabi delovnega časa, - podatki o vzdrževanih družinskih članih, - podatki o bolniških odsotnostih.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica, poslovna sekretarka, zunanje računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o zaposlenih se hranijo v kadrovskih mapah v sefu. Sef je v pisarni, ki je v primeru odsotnosti osebe, ki ima dostop do osebnih podatkov zaklenjena. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Osebni podatki o registraciji delovnega časa in nekateri podatki za obračun plač se shranjujejo na zunanjem strežniku. Dostop do strežnika je možen z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV IZ VIDEO NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o izvajanju video nadzora, obvestilo o izvajanju video nadzora.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vstopijo v prostore podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene varovanja ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): V primeru kaznivega dejanja ali kršitve, se video posnetki hranijo dokler se potrebujejo kot dokazno gradivo, sicer se avtomatsko presnemavajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Vpogled je dovoljen samo v primeru suma kršitve ali kaznivega dejanja.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek osebe.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica, zunanji izvajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam