Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Urška Hribšek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HRIBŠEK URŠKA S.P. SERVIS ENKA RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO
Sedež ali naslov: Log 3
Poštna številka: 1430 Hrastnik
Kraj: Log
Matična številka: 1065386000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do tistih osebnih podatkov, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojega dela.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zaposlenem delavcu, - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci), - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, - podatki o stroških dela, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, - podatki o drugih stroških dela, - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost, - podatki o izrabi delovnega časa, - podatki o vzdrževanih družinskih članih.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki opravljajo računovodsko dejavnost.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v pisarni v zaprti omari. V pisarni je vedno zaposlena oseba, ki ima dostop do osebnih podatkov. V primeru odsotnosti se pisarna zaklene. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Računovodski program, ki vsebuje osebne podatke je zaščiten z geslom. Gesla imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov. Osebni podatki se shranjujejo na zunanji disk.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih pri strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pogodba o opravljanju računovodskih storitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri strankah, za katere izvajamo računovodske storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja računovodskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo dokler za stranko izvajamo računovodske storitve, oziroma dokler se osebni podatki ne predajo stranki v hrambo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do tistih osebnih podatkov, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojega dela.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zaposlenem delavcu, - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci), - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, - podatki o stroških dela, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, - podatki o drugih stroških dela, - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost, - podatki o izrabi delovnega časa, - podatki o vzdrževanih družinskih članih.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki opravljajo računovodsko dejavnost.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v pisarni v zaprti omari. V pisarni je vedno zaposlena oseba, ki ima dostop do osebnih podatkov. V primeru odsotnosti se pisarna zaklene. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Računovodski program, ki vsebuje osebne podatke je zaščiten z geslom. Gesla imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov. Osebni podatki se shranjujejo na zunanji disk.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov o strankah od strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o računovodenju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke od naših strank, za katere izvajamo računovodske storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja računovodskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo dokler za stranko izvajamo računovodske storitve, oziroma dokler se osebni podatki ne predajo stranki v hrambo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do tistih osebnih podatkov, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojega dela.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - kontaktni podatki, - ostali podatki, ki so napisani na računih oziroma na pogodbah.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki opravljajo računovodsko dejavnost.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v pisarni v zaprti omari. V pisarni je vedno zaposlena oseba, ki ima dostop do osebnih podatkov. V primeru odsotnosti se pisarna zaklene. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Računovodski program, ki vsebuje osebne podatke je zaščiten z geslom. Gesla imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam