Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Filmski studio Viba film Ljubljana
Sedež ali naslov: Stegne 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5848482000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): evidenca o zaposlenih delavcih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Viba filmu v Ljubljani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, podatki o otrocih, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, - ZPIZ, - Zavod za zaposlovanje, - Ministrstvo za kulturo, - Svet zavoda, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), izven delovnega časa se zaklepa v kovinske ognjevarne omare oziroma v zaklenjene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – tajnica, vodja finančno - računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Viba filma. Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): evidenca o plačah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Viba Film v Ljubljani, nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi; podatki o bruto plači delavca; podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, - ZPIZ - ZZZS, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za kulturo RS, - Svet zavoda, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), izven delovnega časa se zaklepa v kovinske ognjevarne omare oziroma v zaklenjene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci – tajnica, vodja finančno - računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Viba filma. Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): evidenca o poškodbah pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Viba Film Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; podatki o poškodovanem delavcu; podatki o poškodbi pri delu;
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS, - zdravnik po pogodbi ZVD, - Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, - Svet Viba film, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (v matični knjigi in personalnih mapah), izven delovnega časa se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v službi, pristojni za kadrovske zadeve oziroma tajnica Viba film, vodja finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Viba filma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): evidenca videonadzora
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, predstavniki ustanovitelja, varnostniki, izvajalci del in storitev, vzdrževalci prostorov, poslovni partnerji, študenti, obiskovalci, drugi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zavarovanje premoženja Viba Filma in varnost ljudi v Vibi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se zbrišejo najkasneje eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (slika oziroma glas), - datum in čas vstopa in izstopa iz prostora ter gibanja v prostoru, - osebno ime posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter morebitnem razlogu vstopa, če se osebni podatki zbirajo poleg ali s posnetkom.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Viba Film v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov kot policija ipd.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. To so direktor, namestnik, tajnica Vibe, vodja oddelka za informacijsko tehnologijo in delavec oziroma oseba, ki mu to dovolijo pooblaščeni delavci zaradi razjasnitve škodnega dogodka ali morebitnega kaznivega dejanja in pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Viba filma. Podatki se hranijo deloma na računalniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam