Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERA-VIZIJA d.o.o.
Sedež ali naslov: Vinogradniška cesta 29
Poštna številka: 2312 Orehova vas
Kraj: Radizel
Matična številka: 1897829000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zaposlenem delavcu, - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci), - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, - podatki o stroških dela, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, - podatki o drugih stroških dela, - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost, - podatki o izrabi delovnega časa - podatki o vzdrževanjih družinskih članih.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki opravljajo računovodske storitve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki hranijo v prostorih podjetja v pisarni v omarah. V prostorih podjetja je vedno zaposlena oseba, ki ima dostop do osebnih podatkov. V primeru odsotnosti takšne osebe se prostori zaklenejo. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Z geslom je zaščiten tudi računalniški program, ki vsebuje osebne podatke. Geslo za dostop imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov. Izven delovnega časa so prostori podjetja, v katerih so shranjene zbirke osebnih podatkov, varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih pri strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pogodba o opravljanju računovodskih storitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri strankah, za katere izvajamo računovodske storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja računovodskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo dokler za stranko izvajamo računovodske storitve, oziroma dokler se osebni podatki ne predajo stranki v hrambo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zaposlenem delavcu, - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci), - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, - podatki o stroških dela, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, - podatki o drugih stroških dela, - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost, - podatki o izrabi delovnega časa, - podatki o vzdrževanjih družinskih članih.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki opravljajo računovodsko dejavnost.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki hranijo v prostorih podjetja v pisarni v omarah. V prostorih podjetja je vedno zaposlena oseba, ki ima dostop do osebnih podatkov. V primeru odsotnosti takšne osebe se prostori zaklenejo. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Z geslom je zaščiten tudi računalniški program, ki vsebuje osebne podatke. Geslo za dostop imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov. Izven delovnega časa so prostori podjetja, v katerih so shranjene zbirke osebnih podatkov, varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov o strankah od strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o računovodenju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke od naših strank.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene opravljanja računovodskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo dokler za stranko izvajamo računovodske storitve, oziroma dokler se osebni podatki ne predajo stranki v hrambo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - kontaktni podatki, - št. TRR, - EMŠO, - davčna št. - ostali podatki, ki so napisani na računih, ki jih naše stranke izdajo fizični osebi.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki opravljajo računovodsko dejavnost.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki hranijo v prostorih podjetja v pisarni v omarah. V prostorih podjetja je vedno zaposlena oseba, ki ima dostop do osebnih podatkov. V primeru odsotnosti takšne osebe se prostori zaklenejo. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Z geslom je zaščiten tudi računalniški program, ki vsebuje osebne podatke. Geslo za dostop imajo samo osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov. Izven delovnega časa so prostori podjetja, v katerih so shranjene zbirke osebnih podatkov, varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam