Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTEHNA d.o.o.
Sedež ali naslov: Špruha 40
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 5865247000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O OPRAVLJENIH ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni kraj in datum, izobrazba, delovno mesto, datum pregleda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov, drugi uporabniki po zakonu na podlagi zahteve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: po pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za pripravo pogodb o zaposlitvi, statistična raziskovanja, za druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, Naslov stalnega in/ali začasnega bivališča datum, kraj rojstva, EMŠO in davčna številka, izobrazba, poklic, datum nastopa 1. zaposlitve, datum nastopa zaposlitve pri zadnjem delodajalcu, naziv delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov, ZZZS, ZPIZ, FURS, drugi uporabniki za pridobivanje osebnih podatkov po zakonu na podlagi zahteve, osebne privolitve posameznika ali po pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: po pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O OPRAVLJENEM TEČAJU IZ VARSTVA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravice posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni kraj in datum, delovno mesto, izobrazba, datum opravljenega tečaja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov, drugi uporabniki po zakonu na podlagi zahteve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: po pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam