Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): EDO KAVALIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EDO KAVALIČ - ODVETNIK
Sedež ali naslov: Verovškova 55
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2575922000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odvetništvu, pogodbeno razmerje, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so odvetniku podelile pooblastilo za zastopanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj in datum rojstva, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Prostori so varovani in zaklenjeni. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in mediji se hranijo v zaklenjenih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam