Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Badminton klub Kungota
Sedež ali naslov: Plintovec 5 H
Poštna številka: 2201
Kraj: Zgornja Kungota
Matična številka: 1046691000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov članov društva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca članov društva, kateri so izpolnili pristopno izjavo in vlogo za vpis v register članov društva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad članstvom društva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, naslov bivališča, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posedujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani izključno v elektronski obliki na računalniku predsednika društva, ki je zavarovan z geslom, datoteka je zaščitena z geslom in kriptirana z digitalnim potrdilom predsednika društva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v društvenem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je potrdil upravni odbor kluba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam