Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Odvetnik Andrej Jurjevčič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg Karla Grabeljška 1, 1360 Vrhnika
Naziv ali firma:
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank, nasprotnih strank in drugih udeleženih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje oziroma osebna privolitev posameznika, 3. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, 10. člen Zakona o odvetništvu, Zakon o brezplačni pravni pomoči in Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so odvetniku podelile pooblastilo za zastopanje, njihove predstavnike ter kontaktne osebe ter osebe, ki so kako drugače udeležene v zadevi, ki jo odvetnik vodi za posamezno stranko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, pripravljanje enostranskih izjav strank, večstranskih dogovorov, urejanje pravnih razmerij za stranke ter zagotovitev plačila za storitve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonske številke, naslovi elektronske pošte, številka TRR, terjatve in obveznosti, podatki o premoženju ter družinskih članih in ostali osebni podatki glede na potrebe posameznega primera.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in/ali elektronski obliki, skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo pod nadzorom pooblaščene osebe ali v zaklenjenih prostorih. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniškem sistemu, kjer je dostop mogoč le z osebnim geslom pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam