Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Irena Golja Žagar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA Most na Soči
Sedež ali naslov: Most na Soči 52
Poštna številka: 5216
Kraj: Most na Soči
Matična številka: 1288920000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o pacientih,ki v lekarni dvigujejo zdravila na recept

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti , ki v lekarni dvigujejo zdravila na recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): različno - glede na zakonodajo in vrsto podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek ,datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg. št.,podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica in št.dodatnega zavarovanja, št. zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., Adriatic Slovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica .d.d IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so varovani v skladu z ZVOP1in internim pravilnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ in ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam