Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MULTILOC D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica Josipa Makuca 23
Poštna številka: 5250
Kraj: Solkan
Matična številka: 6321097000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi; študenti in dijaki, ki opravljajo delo prek napotnice pooblaščene organizacije; fizične osebe, ki opravljajo delo za družbo po pogodbi; nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodb o delovnem razmerju, izpolnjevanje zakonodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki delavca (ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, formalna izobrazba, stalno bivališče, začasno bivališče, telefonska številka, LinkedIn profil, Skype račun), podatki v zvezi z delom (delovna doba do prihoda, delovna doba v podjetju, datum nastopa dela, tedenska delovna obveznost v urah, vrsta delovnega razmerja, trajanje poskusnega dela, letni dopust, pogodba o zaposlitvi, izjava zaposlenega o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti, kopija zdravniškega potrdila).
 • Uporabniki zbirke: S strani direktorja pooblaščene osebe (zaposlenemu delavcu nadrejeni vodje, direktor, poslovne sekretarke, IT, inženirji). Podatki se posredujejo pooblaščenim osebam v računovodstvu, kot to določa tudi "Pravilnik o računovodstvu" družbe. Podatki iz zbirke se posredujejo ZZZS, ZPIZ, ZRSZ, FURS oz. drugim uporabnikom v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca v elektronski obliki se hrani na navideznem zasebnem strežniku (VPS), ki se nahaja znotraj EU in s katerim v celoti upravlja družba. Dostop do podatkov je omejen na pooblaščene osebe z ustreznim uporabniškim imenom in pripadajočim geslom. Vsa komunikacija z aplikacijo, ki omogoča dostop do zbirke, poteka prek varnega šifriranega TLS komunikacijskega kanala. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s "Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca plač, potnih nalogov, prejemkov in drugih izplačil v zvezi z delom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi; študenti in dijaki, ki opravljajo delo prek napotnice pooblaščene organizacije; fizične osebe, ki opravljajo delo za družbo po pogodbi; nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plačila in z delom povezanih stroškov, izračun letnega dopusta, ugotavljanje in analiza stroškov, priprava in posredovanje podatkov institucijam na zakonski podlagi.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki (ime in priimek delavca, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, skupna delovna doba), podatki obračuna plač (vrsta plačila, število ur/dni, bruto in neto znesek plačila, vrsta stroška v zvezi z delom: prevoz na delo in z dela, regres za prehrano, regres za letni dopust v bruto in neto znesku, znesek prispevkov in dohodnine). Podatki za ZPIZ in ZZZS.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe in s strani direktorja pooblaščene osebe (poslovne sekretarke, IT). Podatki se posredujejo pooblaščenim osebam v računovodstvu, kot to določa tudi "Pravilnik o računovodstvu" družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca v elektronski obliki se hrani na navideznem zasebnem strežniku (VPS), ki se nahaja znotraj EU in s katerim v celoti upravlja družba. Dostop do podatkov je omejen na pooblaščene osebe z ustreznim uporabniškim imenom in pripadajočim geslom. Vsa komunikacija z aplikacijo, ki omogoča dostop do zbirke, poteka prek varnega šifriranega TLS komunikacijskega kanala. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s "Pravilnikom o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izdanih in prejetih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe poslovnega partnerja, na katerega se nanaša izdani ali prejeti račun.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izmenjava informacij glede plačila izdanega ali prejetega računa.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, poslovni partner, funkcija ali delovno mesto, telefonska številka, naslov družbe, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe in s strani direktorja pooblaščene osebe (poslovne sekretarke, IT). Podatki se posredujejo pooblaščenim osebam v računovodstvu, kot to določa tudi "Pravilnik o računovodstvu" družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca v elektronski obliki se hrani na navideznem zasebnem strežniku (VPS), ki se nahaja znotraj EU in s katerim v celoti upravlja družba. Dostop do podatkov je omejen na pooblaščene osebe z ustreznim uporabniškim imenom in pripadajočim geslom. Vsa komunikacija z aplikacijo, ki omogoča dostop do zbirke, poteka prek varnega šifriranega TLS komunikacijskega kanala. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s "Pravilnikom o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe poslovnega partnerja, na katerega se nanaša zapis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje ali informiranje, nabava izdelkov ali storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, poslovni partner, funkcija ali delovno mesto, telefonska številka, naslov družbe, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe in s strani direktorja pooblaščene osebe (poslovne sekretarke, IT, inženirji).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca v elektronski obliki se hrani na navideznem zasebnem strežniku (VPS), ki se nahaja znotraj EU in s katerim v celoti upravlja družba. Dostop do podatkov je omejen na pooblaščene osebe z ustreznim uporabniškim imenom in pripadajočim geslom. Vsa komunikacija z aplikacijo, ki omogoča dostop do zbirke, poteka prek varnega šifriranega TLS komunikacijskega kanala. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s "Pravilnikom o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prisotnosti in izrabe delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi; študenti in dijaki, ki opravljajo delo prek napotnice pooblaščene organizacije; nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi (obračun plače).
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki (ime in priimek delavca, mesec, leto), podatki o izrabi delovnega časa (opravljene ure v dnevu, tednu, mesecu; odsotnosti: bolniške, dopusti).
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe in s strani direktorja pooblaščene osebe (poslovne sekretarke). Podatki se posredujejo pooblaščenim osebam v računovodstvu, kot to določa tudi "Pravilnik o računovodstvu" družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca v elektronski obliki se hrani na navideznem zasebnem strežniku (VPS), ki se nahaja znotraj EU in s katerim v celoti upravlja družba. Dostop do podatkov je omejen na pooblaščene osebe z ustreznim uporabniškim imenom in pripadajočim geslom. Vsa komunikacija z aplikacijo, ki omogoča dostop do zbirke, poteka prek varnega šifriranega TLS komunikacijskega kanala. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s "Pravilnikom o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o obiskovalcih spletne strani družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletnih strani družbe MULTILOC d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Analiza uporabniške izkušnje obiska spletnih strani in obveščanje obiskovalcev o novostih (npr. novoobjavljeni članki na spletni strani).
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in nadalje obdelujejo (skladno z 21. členom ZVOP-1) oziroma do odjave s strani osebe, na katero se nanašajo osebni podatki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski naslov obiskovalca (če ga sam posreduje), ime in priimek (če sta dostopna na osnovi elektronskega naslova, pridobljena prek javnih objav na socialnih omrežjih), datum in čas obiska posameznih spletnih strani družbe, tip naprave in operacijskega sistema, tip internetnega brskalnika, IP naslov, približna geografska lokacija (pridobljena prek interpretacije IP naslova na javno dostopni storitvi), unikatni odtis internetnega brskalnika.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe in s strani direktorja pooblaščene osebe (poslovne sekretarke, IT).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca v elektronski obliki se hrani na navideznem zasebnem strežniku (VPS), ki se nahaja znotraj EU in s katerim v celoti upravlja družba. Dostop do podatkov je omejen na pooblaščene osebe z ustreznim uporabniškim imenom in pripadajočim geslom. Vsa komunikacija z aplikacijo, ki omogoča dostop do zbirke, poteka prek varnega šifriranega TLS komunikacijskega kanala. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s "Pravilnikom o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o usposabljanju za varno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi; nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki (ime in priimek delavca, funkcija), datum opravljenega tečaja za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe in s strani direktorja pooblaščene osebe (poslovne sekretarke, IT).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca v elektronski obliki se hrani na navideznem zasebnem strežniku (VPS), ki se nahaja znotraj EU in s katerim v celoti upravlja družba. Dostop do podatkov je omejen na pooblaščene osebe z ustreznim uporabniškim imenom in pripadajočim geslom. Vsa komunikacija z aplikacijo, ki omogoča dostop do zbirke, poteka prek varnega šifriranega TLS komunikacijskega kanala. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s "Pravilnikom o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi; nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki (ime in priimek delavca, funkcija), datum opravljenega zdravstvenega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe in s strani direktorja pooblaščene osebe (poslovne sekretarke, IT).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca v elektronski obliki se hrani na navideznem zasebnem strežniku (VPS), ki se nahaja znotraj EU in s katerim v celoti upravlja družba. Dostop do podatkov je omejen na pooblaščene osebe z ustreznim uporabniškim imenom in pripadajočim geslom. Vsa komunikacija z aplikacijo, ki omogoča dostop do zbirke, poteka prek varnega šifriranega TLS komunikacijskega kanala. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni s "Pravilnikom o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov".
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam