Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM
Sedež ali naslov: STIČNA 17
Poštna številka: 1295
Kraj: IVANČNA GORICA
Matična številka: 1882350000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni po pogodbi o zaposlitvi za določen in nedoločen čas, zaposleni po posebni pogodbi o zaposlitvi (javna dela).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Ur. list RS št. 40/06.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, spol, davčna številka, kraj in država rojstva, naslov, telefon in faks, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, izobraževanje, dopust, nastop in izstop, delovna doba, družinski člani, podatki o osebni izkaznici, delavski knjižici in zdravstveni izkaznici.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdala direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Ur. list RS št. 40/06.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni po pogodbi o zaposlitvi za določen in nedoločen čas, zaposleni po posebni pogodbi o zaposlitvi (javna dela) po pogodbah o delu in avtorji po avtorski pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Ur. list RS št. 40/06.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, občina, število točk, tarifni razred, delovna doba, vzdrževani družinski člani, številka tekočega (žiro) računa, plača, avtorski honorar.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) in Davčna uprava.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o članih oziroma uporabnikih knjižnice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani in uporabniki knjižnice Muzeja krščanstva na Slovenskem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pravna podlaga namena izhaja iz 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po prenehanju članstva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalni in začasni naslov, telefon, poklic, stopnja izobrazbe, zaposlitev-šola.
 • Uporabniki zbirke: Delavci knjižnice in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci knjižnice. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdala direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam