Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Breda Dobnik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Alternativno zdravljenje Breda Dobnik s.p.
Sedež ali naslov: Ložnica pri Celju 28
Poštna številka: 3000 Celje
Kraj: Ložnica pri Celju
Matična številka: 6384765000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene opravljanja alternativnih oblik zdravljenja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, kontaktni podatki (telefonska številka, elektronska pošta), datum rojstva, podatki o zdravstvenem stanju, podatki iz izvidov in ostali osebni podatki, ki se o stranki pridobijo med zdravljenjem.
 • Uporabniki zbirke: Breda Dobnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v elektronski obliki, so shranjeni v računalniku. Dostop do računalnika ima samo pooblaščena oseba. Osebni podatki se ne hranijo v pisni obliki. V pisni obliki so osebni podatki samo v primeru, ko se pripravijo za posredovanje stranki. Dostop do teh podatkov ima samo pooblaščena oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam