Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Brina GOMZI
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kirdičevo naselje 2, 9252 Radenci
Naziv ali firma:
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR zajema sledeče območje:Z video kamero se pokriva dodeljeno parkirno mesto in vozilo, ki se nahaja pod lastniškim stanovanjem.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Potencialni storilci kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se hranijo 30 dni . • v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve, odvetniku in sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka z neposredno in primerno uporabo določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo). Prostor kjer se nahaja video server se zaklepa, video server je varovan z dostopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam