Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČARMAN IVO - odvetnik
Sedež ali naslov: Ferrarska 5a
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 2546108000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV ODVETNIŠKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odvetništvu, ZVOP-1, pogodbeno razmerje, osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in naročniki storitev odvetnika Iva Čarmana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Za potrebe zastopanja strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, ter drugimi pravnimi osebami, osebami civilnega prava in fizičnimi osebami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu. 5 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oz. prenehanju zastopanja stranke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stranki: ime in priimek oziroma firma, naslov bivališča (stalen, začasen, dejanski, za pošiljanje obvestil), pošta s poštno številko, telefon, faks, e-poštni naslov, matična številka, davčna številka, bančni račun, naziv banke Podatki o spisu: datum začetka, opravilna številka, podatki o naročniku (podatki o stranki), podatki o naši stranki s tipom stranke (podatki o stranki), podatki o nasprotni stranki s tipom stranke (podatki o stranki), sodišče, upravni organ, vrednost spora, datum uničenja spisa, mesto hranjenja spisa, ključne besede, zastaralni rok, prekluzivni rok, narok, instrukcijski rok, interni rok, evidenca, število računov, stanje zadeve,
 • Uporabniki zbirke: Odvetnik Ivo Čarman in pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z določili ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Prostori so varovani in zaklenjeni. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in mediji se hranijo v zaklenjenih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v aktu o varstvu osebnih podatkov ( Pravilnik).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NASPROTNIH STRANK NAROČNIKOV ODVETNIŠKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o odvetništvu, ZVOP-1, pogodbeno razmerje, osebna privolitev posameznik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nasprotne stranke naročnikov storitev odvetnika Iva Čarmana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti in za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, ter drugimi pravnimi osebami, osebami civilnega prava in fizičnimi osebami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu. 5 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oz. prenehanju zastopanja stranke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o nasprotni stranki naročnikov storitev: ime in priimek oziroma firma, naslov bivališča (stalen, začasen, dejanski, za pošiljanje obvestil), pošta s poštno številko, telefon, faks, e-poštni naslov, matična številka, davčna številka, bančni račun, naziv banke podatki o lastništvu premičnin in nepremičnin
 • Uporabniki zbirke: Odvetnik Ivo Čarman in pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z določili ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Prostori so varovani in zaklenjeni. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in mediji se hranijo v zaklenjenih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v aktu o varstvu osebnih podatkov ( Pravilnik).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam