Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA CESTA 21
Poštna številka: LJUBLJANA
Kraj: 1000
Matična številka: 2482908000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ODL VPISNIK ZA POSAMEZNO LETO (vpisnik za zadeve v katerih se izda odločba o prekršku)

 • Pravna podlaga (neobvezno): PRAVILNIK O OBLIKI IN VSEBINI VPISNIKOV IN POMOŽNIH KNJIG PRI PREKRŠKOVNIH ORGANIH (UL RS, štev. 33/11 in 69/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KRŠITELJI – PREDSTOJNIKI / ODGOVORNE OSEBE UPORABNIKA PRORAČUNA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE PREDPISANIH EVIDENC ZA PREKRŠKOVNE ORGANE
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK EMŠO, PREBIVALIŠČE, ZAPOSLITEV KRŠITELJA
 • Uporabniki zbirke: INŠPEKTORJI IJS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ODL VPISNIKI SE ZA POSAMEZNO LETO HRANIJO V ZAPRTI OMARI V TAJNIŠTVU IJS
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJE Z DRUGIMI ZBIRKAMI OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam