Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SIJ Elektrode Jesenice d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta železarjev 8
Poštna številka: 4270
Kraj: Jesenice
Matična številka: 1254430000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki se izobražujejo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za pregled izobraževanja delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, obrat/služba, potrdila o opravljenih tečajih, stroški tečajev, opravljeni seminarji, stroški seminarjev
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v fasciklih, pa se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PRAKTIKANTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: praktikanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za evidenco zaradi kasnejšega kadrovanja (morebitne zaposlitve)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča, šola oz. fakulteta, ocena opravljene prakse, bančni račun, znesek izplačane nagrade
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA DELAVCEV PO PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci družbe in zunanji delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotovitev izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, delavska številka, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka, številka osebnega bančnega računa, izplačani znesek
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA DELAVCEV AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki v družbi delajo preko zunanjih agencij za zaposlovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za evidentiranje in spremljanje zaposlenih delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, državljanstvo, naziv kraja, stalno bivališče, začasno bivališče, občina, očetovo in materino ime, stan, izobrazba, naziv poklica, EMŠO, št. delovne knjižice, davčna številka, priimek in ime zakonca, rojstvo, imena in datumi rojstev otrok, številka bančnega računa in naziv banke, ime delavčevega osebnega zdravnika in zdravstveni zavod
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v fasciklih, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA DELAVCEV – ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti/dijaki, ki na podlagi napotnic opravljajo delo v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za evidentiranje študentskega dela in izpolnjevanje obveznosti pogodbenih strank
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, naslov bivališča, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, študentski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v fasciklih, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA POŠKODOVANIH DELAVCEV PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so utrpeli poškodbo pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu, za spremljanje (analizo) poškodb pri delu, priprava ciljev za zmanjševanje poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, izobrazba, spol, stalno/začasno prebivališče, delovno mesto, datum poškodbe, vrsta poškodbe, izbrani zdravnik, drugi osebni podatki
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni varnostni inženir, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v fasciklih, pa se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA VIDEONADZORNIH POSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja, zaradi zagotavljanja vstopa ali izstopa v/iz prostorov družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetek, datum in čas vstopa ter izstopa
 • Uporabniki zbirke: direktor (vsi posnetki), poslovni informatik (vsi posnetki), komercialist indirektne nabave (vsi posnetki), 3x varnostnik pooblaščene varnostne službe (samo vpogled v živo sliko)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Pri računalniški obdelavi varuje podatke vhodna koda. Prostori, v katerih se nahaja programska oprema so ves čas zaklenjeni. Dostop do opreme je možen samo preko pooblaščenih delavcev z elektronsko kodirano kartico, podrobnejši ukrepi za zavarovanje pa so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA DELAVCEV, KI SO ČLANI SINDIKATOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci družbe, ki so člani sindikatov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za evidentiranje plačanih članarin
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, predstavnika reprezentativnih sindikatov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v fasciklih, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sklenitev delovnega razmerja - izstavljanje pogodb o zaposlitvi, prenehanja veljavnosti pogodb o zaposlitvi - za sprotno ažuriranje podatkov oz. sprememb - razni izpisi podatkov - evidenčni kartoni, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, državljanstvo, spol, obstoj invalidnosti, naziv kraja, stalno bivališče, začasno bivališče, občina, očetovo in materino ime, stan, izobrazba, naziv poklica, EMŠO, št. delovne knjižice, davčna številka, priimek in ime zakonca, rojstvo, imena otrok in datumi rojstva, številka bančnega računa in naziv banke, ime delavčevega osebnega zdravnika in zdravstveni zavod
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom. Podatki, ki se v okviru kadrovske evidence vodijo in obdelujejo elektronsko, se obdelujejo lahko le s strani pooblaščenih oseb, računalniški sistem pa je varovan s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA IZOBRAŽEVALCEV OB DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki se izobražujejo ob delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za zagotovitev izpolnjevanja medsebojnih obveznosti (plačilo stroškov izobraževanja, izpolnjevanje delovnih obveznosti delavca ipd.)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, obrat/služba, šola oz. fakulteta, spričevala zaključenih letnikov oz. potrdila o opravljenih izpitih (ocene), potrdila o vpisu, stroški šolnin
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PROSILCEV ZA ZAPOSLITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen zaposlovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, kontakt, elektronska pošta, datum prijave, poklic, strokovna oz. šolska izobrazba, delovna doba, pretekle zaposlitve, drugi osebni podatki
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA DELOVNE DOKUMENTACIJE DD1 V ČASU POSTOPKA IK

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v postopku za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe postopka na IK (invalidska komisija)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, delovno mesto, datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice, drugi osebni podatki
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni varnostni inženir, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v osebni mapi in zaklenjeni ognjevarni omari, do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO TER PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki se usposabljajo s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD), požarne varnosti (PV) in nevarnih snovi (NS)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za organizacijo in vodenje usposabljanja s področja VZD, PV in NS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, EMŠO, izobrazba, poklic, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni varnostni inženir, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v fasciklih, pa se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so napoteni na preventivni, usmerjeni obdobni ali ciljani zdravstveni pregled k izvajalcu medicine dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za ugotavljanje zmožnosti za opravljanje dela (predhodni zdravniški pregled) ter spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih (npr. premestitve zaradi zdravstvenih omejitev, omejitev določenih delovnih nalog, ki bi vplivale na poslabšanje zdravstvenega stanja zaposlenega ipd.)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, delovno mesto, drugi podatki iz ocene tveganja za izpolnitev napotnice
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni varnostni inženir, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v fasciklih, pa se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki opravljajo delo v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki se navezujejo na delovni čas
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust na nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v fasciklih, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v družbi, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam