Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Metoda Meško Žitnik mag.farm.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Lekarna pri Sv. Martinu
Sedež ali naslov: Zg.Hajdina 44a
Poštna številka: 2288
Kraj: Hajdina
Matična številka: 2396432000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PACIENTOV, KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA NA RECEPT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI, KI V LEKARNI DVIGUJEJO ZDRAVILA PREDPISANA NA RECEPT
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, NASLOV, ZZZS ŠTEVILKA, REG.ŠTEVILKA, PODLAGA ZAVAROVANJA, ŠIFRA ZAVAROVANJA, POLICA DODATNEGA ZAVAROVANJA IN NJENA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA IZBRANEGA ZDRAVNIKA, ŠIFRA IN KOLIČINA PREDPISANEGA ZDRAVILA NA RECEPT
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, VZAJEMNA, ADRIATIC SLOVENICA, IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE HRANIJO ZBIRKE, SO ZAKLENJENI IN VAROVANI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS, IVZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam