Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): LEONIDA KOBAL
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEELA, PSIHOTERAPIJA, LEONIDA KOBAL, S.P.
Sedež ali naslov: LIMINJANSKA 119
Poštna številka: 6320
Kraj: PORTOROŽ
Matična številka: 3608794000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca klientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Klienti v psihoterapevtski in svetovalni obravnavi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnitev zakonskih predpisov, obdelava podatkov z namenom izvajanja psihoterapevtske in svetovalne dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kontaktni podatki (telefon, e-pošta, naslov), rojstni podatki, namen obiska, zdravstveno stanje, datum srečanja, status, izobrazba, poklic, fotokopije prilog.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana v skladu z internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel. Pisni podatki so shranjeni v zakljenjeni omari v prostoru, ki je varovan z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sklenitev delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira kandidatov za sklenitev delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, telefonska številka, izobrazba, poklic, dodatna znanja, delovne izkušnje, dosedanje zaposlitve, datum prošnje, ostali podatki, ki jih navajajo v prošnjah za delovno mesto, fotokopije prilog.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana v skladu z internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel. Pisni podatki so shranjeni v zakljenjeni omari v prostoru, ki je varovan z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Prejemniki storitev/blaga in dobavitelji blaga/storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki storitev/blaga in dobavitelji blaga/storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, druge računovodske storitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, pravna oblika, ulica in hišna številka, poštna številka, pošta, številka računa, datum izdaje/prejema računa, kraj izdaje/prejema računa, datum opravljene storitve/dobave blaga, rok plačila, valuta plačila, davčna številka, vsebina računa, specifikacija, znesek.
 • Uporabniki zbirke: Tabularia d.o.o., Volavlje 65, 1000 Ljubljana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana v skladu z internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel. Pisni podatki so shranjeni v zakljenjeni omari v prostoru, ki je varovan z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o udeležencih na izobraževanju, predavanjih in konferencah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci različnih strokovnih področij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje izobraževanja, predavanj, konferenc.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovna organizacija, kontakt (telefon, e-pošta).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo, razen izjemoma izvajalcem in organizatorjem izobraževanj, predavanj in konferenc, po določilih internega pravilnika o varovanju podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana v skladu z internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel. Pisni podatki so shranjeni v zakljenjeni omari v prostoru, ki je varovan z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam