Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVENI ZAVOD ŠKORJA SORIĆ
Sedež ali naslov: Manžan 50
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 6746870000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. REGISTER PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe obravnavane v zobozdravstveni ambulanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zobozdravstvene dejavnosti in uveljavljanja pravice posameznika do zobozdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno bivališče, začasno bivališče, poklic, številka telefona, številka mobilnega telefona, spol, št. zdravstvenega zavarovanja, zdravstveno stanje, diagnosticirane bolezni, alergije, terapije, RTG posnetki, protetika, seznam zdravil, paketi zdravstvenih zavarovanj, podatki o osebnem zdravniku
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe ZZZS, NIJZ, Zavarovalnice dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pacienti (imajo dostop samo do svojih podatkov)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v ognjevarnih kartotečnih omarah, ki se zaklepajo. Podatki v računalniški obliki so zavarovani z identifikacijo uporabnika in sistemom gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Do podatkov imajo dostop le pooblaščeni delavci. Izven delovnega časa so prostori zaklenjeni in ustrezno varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva oz. EMŠO, davčna številka, kraj in občina rojstva, stalno oz. začasno prebivališče, državljanstvo, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto oz. dela, ki jih zaposleni opravlja, delovni čas, zavarovalna oz. delovna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, transakcijski račun odprt pri banki Podatki o plači delavca: osebna plača, redno delo, praznik, delo na praznik, dežurstvo, nadure, bolniška, dežurstva, dopust, vzroki drugih odsotnosti, obrok bančnega kredita, obrok mesečnega zavarovanja, davčne olajšave otrok (ime in priimek, matična številka, davčna številka, naslov) Podatki o družinskih članih: ime in priimek, datum rojstva oz. EMŠO, davčna številka, kraj in občina rojstva, stalno ali začasno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZZZS, ZPIZ, Finančna uprava RS, Banke, pri katerih imajo zaposleni odprt TRR za nakazilo plače, Zavod za zaposlovanje RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki o zaposlenih delavcih se hranijo v arhivu. Izven delovnega časa so prostori zaklenjeni in ustrezno varovani. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam