Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Generator, društvo za pomoč starejšim in drugim ranljivim skupinam ljudi, svetovanje in izobraževanje
Sedež ali naslov: Kidričeva ulica 3
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 4088662000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. SEZNAM ČLANOV DRUŠTVA GENERATOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani društva Generator.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe društva, za obveščanje članov društva Generator.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, rojstni datum, leto pristopa v društvo, naslov bivanja, poštna številka, status, poklic, izobrazba, telefon doma, mobilni telefon, elektronski naslov, vplačana članarina, udeležba na aktivnostih, zadolžitev v društvu, društvene nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica, podpredsednica, tajnica društva Generator, pooblaščene osebe v društvu Generator s strani predsednice ali podpredsednice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in personalne mape, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe društva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 9. 2016 potrdil zbor članov društva Generator.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMOV IN UPORABNIKOV STORITEV DRUŠTVA GENERATOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci programov društva in uporabniki storitev društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega izvajanja nepridobitne in pridobitne dejavnosti in koordiniranje dela; za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti; za svetovanje oz. pomoč uporabnikom storitev; za vodenje evidenc opravljenega dela ter vzdrževanje kontakta s strankami (usklajevanje terminov, plačilo in izdajanje računov, morebitna potrdila ali mnenja); za druge v zakonu določene namene in za upravljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek, spol, rojstni datum, naslov bivanja, poštna številka, status, poklic, izobrazba, telefon doma, mobilni telefon, elektronski naslov, vrsta programa, članstvo v društvu; b) zdravstveni podatki: prebolene bolezni, uporaba zdravil, poškodbe posameznika, fizično in psihološko stanje posameznika, kontaktna številka in ime v nujnih primerih; c) socialni podatki: finančna stabilnost/nestabilnost, interesne dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica, podpredsednica, tajnica društva Generator, pooblaščene osebe v društvu Generator s strani predsednice ali podpredsednice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in personalne mape, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe društva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 9. 2016 izdal zbor članov društva Generator.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. SEZNAM PROSTOVOLJCEV DRUŠTVA GENERATOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prostovoljci in prostovoljke društva Generator.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje podatkov o prostovoljcih in opravljenem prostovoljskem delu po ZProst.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki prostovoljca oz. prostovoljke (ime in priimek prostovolj-ca/-ke, EMŠO, naslov bivanja, datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo opravil, davčna številka, poklic, delovne izkušnje, kontaktna številka in ime v nujnih primerih) in opravljenega prostovoljskega dela iz 23. člena ZProst.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica, podpredsednica, tajnica društva Generator, pooblaščene osebe v društvu Generator s strani predsednice ali podpredsednice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in personalne mape, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe društva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 9. 2016 potrdil zbor članov društva Generator.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. SEZNAM SPONZORJEV, DONATORJEV IN PODPORNIKOV DRUŠTVA GENERATOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sponzorji, donatorji in podporniki društva Generator.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in dolžnosti v skladu s pravili društva Generator.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ali ime podjetja, stalno ali začasno prebivališče oz. sedež podjetja, namen sponzorstva, donacije ali podpore, znesek oz. vrsta prispevka, datum prejema nakazila oz. prevzema prispevka in obveznost društva iz naslova sponzorstva, donacije ali podpore.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica, podpredsednica, tajnica društva Generator, pooblaščene osebe v društvu Generator s strani predsednice ali podpredsednice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in personalne mape, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe društva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 9. 2016 potrdil zbor članov društva Generator.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. SEZNAM UPORABNIKOV SPLETNE STRANI IN ELEKTRONSKE POŠTE DRUŠTVA GENERATOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki stopijo v kontakt z društvom Generator preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali preko elektronskega naslova društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in dolžnosti v skladu s pravili društva Generator.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka,e-naslov, e-vzdevek
 • Uporabniki zbirke: Predsednica, podpredsednica, tajnica društva Generator, pooblaščene osebe v društvu Generator s strani predsednice ali podpredsednice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in personalne mape, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe društva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 9. 2016 potrdil zbor članov društva Generator.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam