Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Tjaša Kos
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DA GRANA, Detektivska agencija
Sedež ali naslov: Groharjeva 4
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 7142579000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pooblastil o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 45. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 17/11, ZDD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev, osebe, ki so pogrešane ali skrite, dolžniki, avtorji anonimnih pisem, povzročitelji materialnih in nematerialnih škod, predmeti, ki so pogrešani ali izgubljeni, delavci glede izvajanja konkurenčne klavzule, storilci kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo, disciplinski kršitelji in disciplinske kršitve, osebe, ki se pojavljajo v dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje in dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oz. organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah, naslovniki pisemskih in drugih pošiljk, druge osebe, ki se nanašajo na upravičenja detektivov, ki so jim podeljena z drugimi zakoni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivskih storitev za naročnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki v evidenci pooblastil se hranijo pet let po izpolnitvi obveznosti iz pooblastila.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naročniku – fizični osebi (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča) oz. pravni osebi (firma in sedež pravne osebe); podatki o pooblastilu o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pooblastila, datum sklenitve in datum izpolnitve pooblastila); podatki o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 26. člena tega zakona in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poročil o opravljenih detektivskih storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 45. člen Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 17/11, ZDD-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev, osebe, ki so pogrešane ali skrite, dolžniki, avtorji anonimnih pisem, povzročitelji materialnih in nematerialnih škod, predmeti, ki so pogrešani ali izgubljeni, delavci glede izvajanja konkurenčne klavzule, storilci kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo, disciplinski kršitelji in disciplinske kršitve, osebe, ki se pojavljajo v dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje in dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oz. organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah, naslovniki pisemskih in drugih pošiljk, druge osebe, ki se nanašajo na upravičenja detektivov, ki so jim podeljena z drugimi zakoni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter za druge uradne namene – inšpekcijski nadzor nadzornih organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let od vnosa podatka v evidenco.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pooblastilu (številka, datum), na podlagi katerega je bilo izdelano poročilo; podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča) oz. pravni osebi (firma in sedež pravne osebe), o kateri so se zbirale informacije; vrste in način uporabljenih upravičenj (razgovor, osebna zaznava, foto in video snemanje, pridobitve informacij iz evidenc).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se posredujejo naročnikom detektivskih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam