Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADES, d.o.o.
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 118
Poštna številka: 1000 Ljubljana
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1243454000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene opravljanja zobozdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zobozdravstveni kartoni in podatki o zdravljenju zob in ustne votline se hranijo trajno. Podatki iz preventivnih pregledov se hranijo 15 let od opravljenega pregleda.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zaposleni v Ades d.o.o. imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov. Ostali uporabniki imajo dostop samo do tistega dela osebnih podatkov, ki so jim dostopni zaradi opravljanja svojega dela.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, kraj in država rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, tel. št., elektronska pošta, EMŠO, podatki o zobozdravstvenem stanju in zobnih obolenjih, podatki o opravljenem pregledu, podatki o predhodnih pregledih in zdravljenjih, rentgenske slike, podatki o splošnem zdravstvenem stanju, podatki o zdravilih, podatki iz kartice ZZZS, ki so dostopni zobozdravnikom ter morebitni ostali podatki, ki se o pacientih pridobijo med opravljanjem zobozdravstvene dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Ades d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostali uporabniki kartice ZZZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki so shranjeni v ordinaciji. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v ordinaciji. Dostop v ordinacijo je za tretje osebe možen samo med delovnim časom in ob prisotnosti zaposlenih oseb. Izven delovnega časa je poslovna stavba v kateri se nahaja ordinacija varovana z alarmom. Poslovno stavbo varuje zunanja pooblaščena varnostna služba. V poslovni stavbi se za namene dodatnega varovanja izvaja videonadzor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam