Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inštitut za psihoterapijo in družinsko svetovanje
Sedež ali naslov: Tabor 9
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6811264000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca udeležencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki-klienti Inštituta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti, spremljanje stanja, evalvacijo ter morebitne znanstveno raziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenci udeležencev se vodijo: ime in priimek, datum rojstva, telefonska številka, elektronska pošta, naslov prebivališča (neobvezno), izobrazba in poklic (neobvezno), kontaktni podatki staršev ali skrbnikov otroka. V mapah uporabnikov se vodijo: datumi srečanj, podatki o morebitnih boleznih, motnjah, zdravljenju
 • Uporabniki zbirke: zaposleni in zunanji sodelavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam