Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MOJCA DERMASTIJA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EXTRA LUX d.o.o.
Sedež ali naslov: Brnčičeva ulica 17 B
Poštna številka: 1231
Kraj: LJUBLJANA-ČRNUČE
Matična številka: 5426189000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca video nadzora.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74., 75. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Ur.l.RS 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, obiskovalci, izvajalci del in storitev, vzdrževalci prostorov, dijaki, študenti in druge osebe, ki se nahajajo na območjih pod video nadzorom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - zaradi varnosti ljudi in premoženja - zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov in - zaradi narave dela, zaradi katere obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se brišejo najkasneje eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika, glas).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Podatki se hranijo na enem podatkovnem nosilcu na strežniku. Nahajajo se v prostoru, v katerega imajo dostop le pooblaščeni uporabniki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam