Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Ivan Račič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Mali Obrež 10, Dobova
Naziv ali firma: ACR TRUCKS, INTERVENCIJSKA POPRAVILA, IVAN RAČIČ S.P.
Sedež ali naslov: Mali Obrež 10
Poštna številka: 8257
Kraj: Dobova
Matična številka: 1043684000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE ZA KATERE RAČIČ IVAN s.p. OPRAVI STORITEV IZ SVOJE DEJAVNOSTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE ZBIRAJO Z NAMENOM IZPOLNJEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI, IZSTAVLJANJA RAČUNOV STRANKAM IN EVIDENTIRANJU PROMETA PO POSLOVNIH PARTNERJIH
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK NAROČNIKA- NASLOV NAROČNIKA- TELEFONSKA ŠTEVILKA NAROČNIKA
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODSKI SERVIS V SKLADU S POGODBO O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU - NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU ALI OSEBNI PRIVOLTVI POSAMEZNIKA - ZAVAROVALNICE - SODIŠČE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE NAHAJAJO V POSLOVNIH PROSTORIH, KI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA TER OB ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH DELAVCEV ZAKLENJENI IN NEPOOBLAŠČENI NIMAJO DOSTOPA DO NJIH. OBISKOVALCI IN POSLOVNI PARTNERJI NIMAJO MOŽNOSTI VPOGLEDA V ZBIRKOPODATKOV, DOSTOP DO PODATKOV V RAČUNALNIKIH JE ZAŠČITEN Z GESLOM. RAČUNOVODSKI SERVIS HRANI IZDANE RAČUNE ZA TEKOČE LETO V OMARI, V PISARNI, KI JE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENA. KOPIJE RAČUNOV RAČUNOVODSKI SERVIS HRANI ENO LETO, OSTALIH DEVET LET JIH HRANI RAČIČ IVAN s.p. V ARHIVU, KI JE POD KLJUČEM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): JIH NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam