Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran
Sedež ali naslov: Prešernovo nabrežje 24
Poštna številka: 6330
Kraj: Piran
Matična številka: 6061117000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o tečajnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št. 81/2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci tečajev in spoznavnih potopov, ki jih organizira Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran (IPPA).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zakonskim zahtevam izvedbe tečaja, izdaja certifikata po opravljenem tečaju, obveščanje tečajnikov o aktivnostih IPPA.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 8 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, številka mobilnega telefona, elektronski poštni naslov, veljavna potapljaška kategorija, leto zadnjega opravljenega tečaja, število potopov, datum zadnjega potopa, izjava o zdravstvenem stanju z morebitnimi zdravniškimi spričevali (v kolikor so potrebna), ime in priimek kontakta za primer nezgode, telefonska št. kontakta, razmerje s kontaktom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda IPPA, PADI Europe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki ali na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci in pooblaščeni zunanji sodelavci zavoda IPPA. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam