Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI ZAVOD 36M DENS Miren
Sedež ali naslov: Miren 137 A
Poštna številka: 5291
Kraj: Miren
Matična številka: 6320368000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zobozdravstvenih kartotek

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki obiskujejo ali so obiskovali ordinacijo in pacienti z urgentnim sprejemom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zdravljenja pacientov ter evidentiranje opravljenih zobozdravstvenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefonska številka, anamnestični podatki, status zob in obzobnih tkiv.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo. Uporabniki le zaposleni Zdravstvenega zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo ter so nedostopni vsem, razen zaposlenim Zdravstvenega zavoda. Zobozdravstvene kartoteke, ki se vodijo ročno, se hranijo v kovinski kartotečni omari. Računalnik, kjer se hranijo RVG posnetki pacientov, niso povezani v medmrežje, dostopni pa so le zaposlenim Zdravstvenega zavoda z uporabo gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se na povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Dolmark Mirela(ZDRAVSTVENI ZAVOD 36M DENS Miren, Miren 137A, 5291 Miren). Matična št. :6320368000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam