Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: zdravstveni zavod Dentan
Sedež ali naslov: Benčičeva 2d
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 6075932000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka zobozdravstvenih kartotek mladine in odraslih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so me izbrali za osebno zobozdravnico. To so mladina in odrasla populacija,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za diagnosticiranje, za zdravljenje, napotitev k drugim specialistom, evidentiranje opravljenih storitev, za pravice posameznika na katerega se podatki nanašajo in za statistično obdelavo;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov pacienta, EMŠO, telefonska številka, številka in vrsta zdravstvenega zavarovanja;
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravnica, asistentka / administratorka, ZZZS, Vzajemna, Triglav, Adriatic-Slovenica, računovodstvo (osebje);
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke pacientov so zaklenjene v prostorih ordinacije v kartotečni omari, podatki so v računalniškem programu Audax in so dostopni le zobozdravnici in asistentki/administratorki. Ambulanta se nahaja v stanovanjskem objektu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam