Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Vesna Zakeršnik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg Leona Štuklja 5, Maribor
Naziv ali firma:
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank v izvensodnih postopkih, pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. naziv, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka (gsm in/ali stacionarni telefon), e-mail, izobrazba (samo v primerih, ko gre za delovni spor), zaposlitev (samo v primerih, ko gre za delovni spor), številka TRR (kadar je to potrebno).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki ,skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni omogočen oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 10. člen Zakona o odvetništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank v izvensodnih postopkih, pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. naziv, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka TRR, zaposlitev, lastništvo nepremičnin, lastništvo premičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo deleža v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki ,skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni omogočen oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank, ki so koristile odvetniške storitve, brez, da bi podale pooblastilo za zastopanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na stranke, ki so koristile odvetniške storitve ( predvsem razgovori in posveti, pregled dokumentacije in pravna mnenja), brez, da bi podale poobalstilo za zastopanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. naziv, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka (gsm in/ali stacionarni telefon), e-mail, izobrazba (samo v primerih, ko gre za delovni spor), zaposlitev (samo v primerih, ko gre za delovni spor).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki, skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo na evidenčnem listu, v mapi evidenčnih listov. Slednja se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjen omari, do katere imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni omogočen oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se evidenčni listi hranijo v posebnem arhivu, v ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca oseb, ki so upravičene do prvega pravnega nasveta na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-UPB1, Ur. l. RS, št. 96/2004 in 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15) ) in Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči ( Ur. l. RS, št. 79/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so upravičene do prvega pravnega nasveta na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, 16. člen Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. naziv, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka (gsm in/ali stacionarni telefon), e-mail, pravna zadeva, izobrazba (samo v primerih, ko gre za delovni spor), zaposlitev (samo v primerih, ko gre za delovni spor).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki ,skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni omogočen oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam